Sponsor worden?

Voor verenigingen zoals FiDiZ is sponsoring, naast de ledencontributie, een belangrijke bron van inkomsten. Sponsorgelden zijn essentieel om continuïteit te kunnen bieden in het door ons aangeboden programma lezingen, waarbij kennisoverdracht op het gebied van financiële dienstverlening in brede zin voorop staat. De bijdragen van onze sponsoren stellen ons in staat om keer op keer boeiende bijeenkomsten te organiseren voor onze leden.

FiDiZ biedt u als relatie diverse sponsormogelijkheden. Deze sponsormogelijkheden zijn weloverwogen opgesteld, waarbij er naar gestreefd is om u als potentiële sponsor de mogelijkheid te bieden te kiezen voor een pakket dat bij u past. Heeft u toch andere wensen? Wij zijn graag bereid met u mee te denken.


Pakketten

U heeft bij FiDiZ de keuze uit drie sponsorpakketten, te weten ‘Goud’, ‘Zilver’ en ‘Brons’:

 

  Brons  Zilver  Goud
Sponsorbijdrage per kalenderjaar  € 500,-    € 750,-   € 1.000,-
Vermelding op FiDiZ-website
(bedrijfsnaam + logo met doorlink naar uw eigen website)
x x x
Uitnodiging nieuwjaarsborrel x x x
Toegang tot lezingen (inclusief buffet) voor 2 pers. 3 pers. 4 pers.
Vermelding op sponsorbord
(deze wordt tijdens elke lezing getoond)
  x x
Mogelijkheid voor in-company lezing     x
Logo op deelnemerscertificaat     x

Belangrijkste voorwaarden voor sponsoring

  • Alle genoemde bedragen luiden per jaar (0% BTW);
  • De sponsorovereenkomst loopt altijd per kalenderjaar, van 1 januari t/m 31 december;
  • De looptijd is 1 jaar, met stilzwijgende verlenging van telkens 1 jaar;
  • Bij tussentijdse ingang van de sponsorovereenkomst wordt de jaarbijdrage voor het gekozen pakket naar rato in rekening gebracht;
  • Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Opzeggingen dienen voor 1 december van het lopende jaar door het bestuur van FiDiZ te zijn ontvangen. De overeenkomst geldt dan voor het daaropvolgende jaar als beëindigd;
  • Voor aanvang van de sponsorovereenkomst dient de eerste bijdrage te zijn voldaan.

Overige voorwaarden en spelregels zijn opgenomen in onze sponsorovereenkomst, welke wij graag met u bespreken. Neemt u daartoe contact op met Stephani van Ingen