Lid worden

Het lidmaatschap van FiDiZ biedt een aantal interessante voordelen:

  • Abonnement op het vakblad De Beursbengel inclusief online toegang tot FLINK. Op dit digitale platform vindt u niet alleen de online artikelen uit de Beursbengel, maar daarnaast ook diepgaande verzekeringstechnische informatie in whitepapers, video’s en webinars. Verder kunt u op het platform deelnemen aan een forum voor leerzame discussies over de vaktechnische ontwikkelingen. Op grond van een collectief contract met NIBE-SVV kunnen wij ook De Beursbengel nog aanbieden als vast onderdeel van het FiDiZ lidmaatschap (u kunt ook kiezen voor een lidmaatschap exclusief dit abonnement).
  • Lezingen, in het afgelopen jaar hebben wij weer diverse goed bezochte lezingen verzorgd. Zie de verslagen van deze lezingen in ons archief. Over het algemeen worden de lezingen georganiseerd op onze thuislocatie De Agnietenberg te Zwolle. Houdt de agenda op onze website in de gaten. Leden worden per e-mail uitgenodigd voor de lezingen.
  • Netwerkcontacten, wij zien met regelmaat nieuwe leden en nieuwe gezichten op onze bijeenkomsten. Er ontstaan hierdoor ook nieuwe contacten, niet in de laatste plaats met inleiders of sprekers.
  • Verzamelen Deelname Certificaten. Met het bezoeken van een lezing verzamelt u Deelname Certificaten, waarmee u aantoont op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in uw vakgebied.
  • Website en nieuwsbrieven per e-mail, op digitale wijze wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten en bijeenkomsten van FiDiZ.

U kunt kiezen uit 2 soorten lidmaatschappen. Hieronder treft u de 2 mogelijkheden aan:     

  • Lidmaatschap exclusief abonnement op het vakblad De Beursbengel, de kosten voor het verenigingsjaar 2022 bedraagt € 30,
  • Lidmaatschap inclusief abonnement op het vakblad De Beursbengel, de kosten voor het verenigingsjaar 2022 bedraagt € 50,-

Elk verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De betaling van het lidmaatschap geschiedt per automatische incasso in de maand maart.

Het lidmaatschap van FiDiZ is persoonlijk. FiDiZ kent geen bedrijfslidmaatschappen. Wel is het mogelijk dat uw werkgever of organisatie de kosten voor het lidmaatschap en deelname aan de lezingen en bijeenkomsten betaalt. U kunt dan bij de rekeninggegevens voor automatische incasso het betreffende IBAN rekeningnummer en de bijbehorende tenaamstelling invullen.

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk (per brief of e-mail aan info@fidiz.nl) geschieden tegen het einde van het verenigings-/boekjaar met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigings-/boekjaar.