Lid worden?

Klik hier

Financiële dienstverleners Zwolle

Lid worden

Wat biedt FiDiZ u?
Het lidmaatschap van FiDiZ biedt een aantal interessante voordelen:

De kosten voor het lidmaatschap van FiDiZ bedraagt voor het verenigingsjaar 2018 € 50,-.

Vanaf 1 januari 2019 kunt u kiezen uit 2 soorten lidmaatschap. Hieronder treft u de 2 mogelijkheden aan:     

Elk verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De betaling van het lidmaatschap geschiedt per automatische incasso in de maand maart.

Het lidmaatschap van FiDiZ is persoonlijk. FiDiZ kent geen bedrijfslidmaatschappen. Wel is het mogelijk dat uw werkgever of organisatie de kosten voor het lidmaatschap en deelname aan de lezingen en bijeenkomsten betaalt. U kunt dan bij de rekeninggegevens voor automatische incasso het betrefftende IBAN rekeningnummer en de bijbehorende tenaamstelling invullen.

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk (per brief of e-mail aan info@fidiz.nl) geschieden tegen het einde van het verenigings-/boekjaar met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigings-/boekjaar.

Inschrijven

Aanhef:
Dhr.   Mevr.
Voorletters:
Voornaam:
Tussenvoegsel:  
Achternaam:
Geboortedatum:  
E-mailadres:
E-mailadres (nogmaals, verificatie):
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
     
Werkgever    
Bedrijfsnaam:  
Plaats:  
Website:  
Telefoonnummer:  
     
    Voorbeeld:
NL
45
BANK
0123456789
Rekeningnummer IBAN:
Tenaamstelling rekening:
     
  • Verplichte velden
     
     
   

Agenda

jan
23
woensdag
Lezing: beschouwingen door Enno Wiertsema (Voorzitter Adfiz)
Onderwerp volgt

Lees verder